Strona główna

Dyżury Radnych

Informujemy, że w biurze Rady Powiatowej SLD w Lubaniu przy ul. Brackiej 12 dyżurować będą i przyjmować interesantów radni Rady Powiatu Lubańskiego i Rady Miejskiej w Lubaniu. Dyżur odbywać się będzie raz w miesiącu tj. w każdą pierwszą środę miesiąc od godziny 15.30 do godziny 17.00. Dyżur odbędzie się 2 czerwca 2010 r.. Dyżurować będą Lucjan Żełabowski radny Rady Powiatu Lubańskiego oraz radni Rady Miasta Lubań Taduesz Biłous i Zbigniew Paluch
Serdecznie zapraszamy!!!